Semalt Expert definerer alternativer for HTML-skraping

Det er mer informasjon på Internett enn noe menneske kan absorbere i løpet av livet. Nettsteder er skrevet med HTML, og hver webside er strukturert med spesielle koder. Ulike dynamiske nettsteder gir ikke data i CSV- og JSON-formater og gjør det vanskelig for oss å trekke ut informasjonen ordentlig. Hvis du vil trekke ut data fra HTML-dokumenter, er følgende teknikker best egnet.

LXML:

LXML er et omfattende bibliotek som er skrevet for å analysere HTML- og XML-dokumentene raskt. Den kan håndtere et stort antall tagger, HTML-dokumenter og får de ønskede resultatene i løpet av minutter. Vi må bare sende forespørsler til den allerede innebygde urllib2-modulen som er mest kjent for sin lesbarhet og nøyaktige resultater.

Vakker suppe:

Beautiful Soup er et Python-bibliotek designet for raske snuoperasjonsprosjekter som skraping av data og gruvedrift av innhold. Den konverterer automatisk de innkommende dokumentene til Unicode og de utgående dokumentene til UTF. Du trenger ikke programmeringsferdigheter, men den grunnleggende kunnskapen om HTML-koder vil spare tid og energi. Vakker suppe analyserer ethvert dokument og gjør treverk for sine brukere. Verdifulle data som blir låst på et dårlig designet nettsted kan skrapes med dette alternativet. Dessuten utfører Beautiful Soup et stort antall skrapeappgaver på bare noen få minutter og får data fra HTML-dokumenter. Det er lisensiert av MIT og fungerer på både Python 2 og Python 3.

scrapy:

Scrapy er et kjent rammeverk med åpen kildekode for skraping av data du trenger fra forskjellige websider. Det er mest kjent for sin innebygde mekanisme og omfattende funksjoner. Med Scrapy kan du enkelt trekke ut data fra et stort antall nettsteder og ikke trenger noen spesielle kodingsevner. Den importerer dataene dine til Google Disk-, JSON- og CSV-formater enkelt og sparer mye tid. Scrapy er et godt alternativ til import.io og Kimono Labs.

PHP enkel HTML DOM-parser:

PHP Simple HTML DOM Parser er et utmerket verktøy for programmerere og utviklere. Den kombinerer funksjoner i både JavaScript og Beautiful Soup og kan håndtere et stort antall skrapingsprosjekter samtidig. Du kan skrape data fra HTML-dokumentene med denne teknikken.

Web-Innhøsting:

Webhøst er en open source skrapingstjeneste skrevet i Java. Den samler inn, organiserer og skraper data fra de ønskede websidene. Netthøst utnytter etablerte teknikker og teknologier for XML-manipulasjon som vanlige uttrykk, XSLT og XQuery. Den fokuserer på HTML- og XML-baserte nettsteder og skrap data fra dem uten å gå på akkord med kvaliteten. Netthøsting kan behandle et stort antall nettsider på en time og suppleres av tilpassede Java-biblioteker. Denne tjenesten er kjent for sine velbevandrede funksjoner og gode ekstraksjonsegenskaper.

Jericho HTML Parser:

Jericho HTML Parser er Java-biblioteket som lar oss analysere og manipulere deler av en HTML-fil. Det er et omfattende alternativ og ble først lansert i 2014 av Eclipse Public. Du kan bruke Jericho HTML-parser for kommersielle og ikke-kommersielle formål.

png